Vil du være med til opstart af Dansk endodontisk praksis-baseret forskningsnetværk?

Mange tandlæger har investeret i udstyr for at forbedre de endodontiske behandlinger, men man mangler i dag detaljeret viden om hvilke faktorer, der reelt har mest betydning for behandlingsresultatet i almen praksis.

De fleste kliniske studier, der beskæftiger sig med prognosen for en endodontisk behandling er foretaget i meget kontrollerede miljøer, ofte universiteter, hvor behandleren er specialist, patienten er nøje udvalgt og man følger en strikt behandlingsprotokol.

De behandlingsresultater man får under sådanne forhold er vanskelige at overføre til den almindelige kliniske hverdag, hvor langt de fleste endodontiske behandlinger foretages.

Man kan derfor forestille sig at der er andre faktorer der har betydning for behandlingens resultat end de, der påvises i de meget kontrollerede studier.
Har du lyst til at være med eller bare at høre mere om projektet, kan du sende en mail til endo.pbrn@gmail.com.

Mange endo-hilsner
Lotte Hein Sørensen & Lise-Lotte Kirkevang