Patienttilfælde

Guidelines for fremlæggelse af patienttilfælde

Omfang: På årsmødet er der i alt afsat 1 time til denne spændende session. Vi stiler mod at hver deltager har ca. 5 minutter til at præsentere sit patienttilfælde og at der efterfølgende lægges op til en lige så lang fællesdiskussion (totalt 10 minutter per patienttilfælde).

Vi har valgt at arbejde med 3 kategorier af patienttilfælde:

Kategori 1: Diagnostik.

Det kan være du er i tvivl om hvad du ser eller der ikke er overensstemmelse mellem de forskellige informationer du har indhentet ved din undersøgelse.

Kategori 2: Behandlingsvalg.

Din case kan behandles på flere måder og du er i tvivl om hvilken der er den bedste. Der kan fx være patient- eller tandrelaterede forhold der vanskeliggør valget.

Kategori 3: Efterrationalisering.

Du har en interessant case som er færdigbehandlet og som dine kolleger kan lære af. Hvad gik godt og hvis det ikke gik som forventet, hvad har du så lært?

Husk at give dit patienttilfælde en overskrift og oplys hvilken kategori du ønsker at fremlægge.

For at få den bedste fællesdiskussion er det vigtigt at du forsøger at indhente så meget subjektiv, objektiv og radiologisk data om din patient case som muligt*:

Kom gerne med bud på en diagnose, behandling og prognose (hvis muligt)

– Brug gerne kliniske billeder ved din fremlæggelse

– Hvis det er relevant må du gerne vise mellemliggende arbejdsrøntgenbilleder

– Ved kategori 3 skal du vise røntgenbilleder fra før og efter behandlingen samt mindst et opfølgende kontrolrøntgenbillede

– Behandler du et emne som er beskrevet i litteraturen må du gerne inddrage denne

*Bestyrelsen forbeholder sig ret til at udvælge enkelte cases mellem de indsendte patienttilfælde. Fravalg at et indsendt patientmateriale er nødvendigvis ikke ensbetydende med manglende data eller kvalitet, men kan fx skyldes gentagelse at et emne.

Se en guide til at lave præsentationen HER

og hent PowerPoint-skabelonen HER

Du er også meget velkommen til at sende dit røntgenbillede med beskrivelsen af din case til os på mail:

sekretaer@endodontiforeningen.dk

-så hjælper vi med at sætte det op til præsentation på Årskurset.