Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling

Bestyrelsen er stolt over, at foreningen ved generalforsamlingen i januar 2015 vedtog at oprette en årlig forskningsbevilling mhp at støtte forskningen i Danmark og bidrage til mere viden indenfor vores område.

Bevillingen blev oprettet med en samlet pulje på kr. 100.000,- til uddeling af kr. 20.000,- hvert år i 5 år. I januar 2020 revurderede generalforsamlingen ordningen og vedtog at gøre ordningen permanent.

Dansk Endodontiforening tilbyder således en årlig forskningsbevilling på 30.000 til støtte til et pilotprojekt/forskningsprojekt, eller til indkøb af udstyr til forskning inden for endodonti. Generalforsamlingen kan vedtage at forhøje dette beløb, til den kommende uddeling

Udvælgelse af modtagere:

De indkomne ansøgninger sendes til medlemmerne af bestyrelsen.

Du finder betingelserne for ansøgning HER

Modtagere af Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling:

2022:

Rasmus Søndenbroe : Når apikal parodontitis bliver livstruende – Endodontiske infektioner som fører til alvorlige odontogene abscesser.

Beløb: kr. 30.000,-

2020:

Frederik Viktor Bang Jespersen og Signe Undall-Behrend Hansen : Nekrotiserende blødtvævsinfektioner og cerebrale abscesser med odontogent fokus – kan immunologiske og dentale karakteristika forudsige udvikling, behandlingsvarighed og prognose?

Beløb: kr. 30.000,-

2019:

Rubens Spin-Neto: iRAD-free – Ionizing-radiation-free dentistry: MRI for diagnosis in endodontics

Beløb: kr. 30.000,-

2018:

Azam Bakhshandeh: PAPRICA: Effekt af PArtiel ekskavering af PRImær profund CAries på permanente tænder: Et randomiseret, observatør- blindet multicenter kliniskforsøg. Beløb: kr. 30.000,-

Luise Jungnickel: Development in endodontic status in a general population. A repeated observational and analytical population-based cohort study. Beløb: kr. 30.000,-

2017:

Ingen uddeling.

2016:

Lise-Lotte Kirkevang og Lotte Hein Sørensen (Danish endodontic practice-based research network). Beløb: kr. 20.000,-. Se mere HER hvis du ønsker at blive en del af netværket.

Som følge af generalforsamlingens beslutning af 14. januar 2017 om at allokere overskuddet fra SkandEndo 2016 til Dansk Endodontiforenings Forskningsbevilling, var det med glæde, at bestyrelsen kunne meddele, at der derudover kunne bevilges kr. 10.000,- til:

Ankur Razdan (A new method to assess the dissolution of endodontic sealers that approaches the clinical scenario). Beløb: kr. 10.000,-

2015:

Sune Demant (Pulpareaktioner på dyb og ekstrem dyb caries). Beløb: kr. 10.000,-
og
Sebastian Schlafer (DNase-behandling af biofilm i inficerede rodkanaler – en ny terapeutisk mulighed?). Beløb: kr. 10.000,-