Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling

Bestyrelsen er stolt over, at foreningen ved generalforsamlingen i januar 2015 vedtog at oprette en årlig forskningsbevilling mhp at støtte forskningen i Danmark og bidrage til mere viden indenfor vores område.

Bevillingen blev oprettet med en samlet pulje på kr. 100.000,- til uddeling af kr. 20.000,- hvert år i 5 år. I januar 2020 skal generalforsamlingen revurdere ordningen og en eventuel forlængelse vedtages.

Du finder betingelserne for ansøgning HER.

Modtagere af Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling:

2019:

Rubens Spin-Neto: iRAD-free – Ionizing-radiation-free dentistry: MRI for diagnosis in endodontics

Beløb: kr. 30.000,-

2018:

Azam Bakhshandeh: PAPRICA: Effekt af PArtiel ekskavering af PRImær profund CAries på permanente tænder: Et randomiseret, observatør- blindet multicenter kliniskforsøg. Beløb: kr. 30.000,-

Luise Jungnickel: Development in endodontic status in a general population. A repeated observational and analytical population-based cohort study. Beløb: kr. 30.000,-

2017:

Ingen uddeling.

2016:

Lise-Lotte Kirkevang og Lotte Hein Sørensen (Danish endodontic practice-based research network). Beløb: kr. 20.000,-. Se mere HER hvis du ønsker at blive en del af netværket.

Som følge af generalforsamlingens beslutning af 14. januar 2017 om at allokere overskuddet fra SkandEndo 2016 til Dansk Endodontiforenings Forskningsbevilling, var det med glæde, at bestyrelsen kunne meddele, at der derudover kunne bevilges kr. 10.000,- til:

Ankur Razdan (A new method to assess the dissolution of endodontic sealers that approaches the clinical scenario). Beløb: kr. 10.000,-

2015:

Sune Demant (Pulpareaktioner på dyb og ekstrem dyb caries). Beløb: kr. 10.000,-
og
Sebastian Schlafer (DNase-behandling af biofilm i inficerede rodkanaler – en ny terapeutisk mulighed?). Beløb: kr. 10.000,-