Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling

Bestyrelsen er stolt over, at foreningen ved generalforsamlingen i januar 2015 vedtog at oprette en årlig forskningsbevilling mhp at støtte forskningen i Danmark og bidrage til mere viden indenfor vores område.

Bevillingen blev oprettet med et samlet pulje på kr. 100.000,- til uddeling af kr. 20.000,- hvert år i 5 år. I januar 2020 skal generalforsamlingen revurdere ordningen og en eventuel forlængelse vedtages.

Du finder betingelserne for ansøgning HER.

Modtagere af Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling:

2015:

Sune Demant (Pulpareaktioner på dyb og ekstrem dyb caries). Beløb: kr. 10.000,-
og
Sebastian Schlafer (DNase-behandling af biofilm i inficerede rodkanaler – en ny terapeutisk mulighed?). Beløb: kr. 10.000,-

Modtagerne præsenterede begge deres arbejde på årsmødet 2017.

2016:

Lise-Lotte Kirkevang og Lotte Hein Sørensen (Danish endodontic practice-based research network). Beløb: kr. 20.000,-. Se mere HER hvis du ønsker at blive en del af netværket.

Tildelingen blev annonceret i forbindelse med generalforsamlingen ved Dansk Endodontiforenings årsmøde i januar 2017

Som følge af generalforsamlingens beslutning af 14. januar 2017 om at allokere overskuddet fra SkandEndo 2016 til Dansk Endodontiforenings Forskningsbevilling, er det med glæde, at bestyrelsen kan meddele, at der derudover kan bevilges kr. 10.000,- til

Ankur Razdan (A new method to assess the dissolution of endodontic sealers that approaches the clinical scenario). Beløb: kr. 10.000,-

2017:

Ingen uddeling.