Skade efter uheld med NaOCl

Behandlingsvejledning og registreringsskema

Vejledningen har til formål kort at beskrive nødvendige tiltag ved skader efter anvendelse af Natriumhypoklorit i forbindelse med rodbehandling. Det tilhørende skema kan anvendes som supplement til journaliseringen.

Foreningen forestår indsamling af registreringer som væsentligt grundlag for at generere viden omkring skader ved brug af NaOCl. Ved registrering af skader, opfordres til at skemaet (helt eller delvist udfyldt) indsendes til foreningen på naocl@endodontiforeningen.dk, informationerne anonymiseres og arkiveres til senere databearbejdning.