Tandskadeerstatningen har i følgende link præciseret hvad der menes med den erfarne specialist i forbindelse med erstatningssager.

Hvem er den erfarne specialist?