Årsmøde 2024

Kære medlem

Bestyrelsen i Dansk Endodontiforening har hermed fornøjelsen af at indbyde til vores årsmøde på Hindsgavl Slot d. 12.-13. Januar 2024.

Der er mange tvivlsspørgsmål indenfor endodonti og dette årskursus søger at belyse en bred palette af netop de svære skilleveje, man kan stå overfor som behandler.

Vi har inviteret Maria Pigg, der er PhD og lektor ved Malmö Universitet. Første del af hendes forelæsning har netop titlen “Uncertainty in endodontics“. I anden del skal vi høre om differentialdiagnostik indenfor orofaciale smerter -en meget klinisk relevant problemstilling som vi glæder os til at blive klogere på.

Endo-parolæsioner -hvordan påvirker parodontiet pulpas tilstand og vice versa?. Hvordan diagnosticerer man disse læsioner og hvilke overvejelser skal vi som behandlere gøre os i den sammenhæng?.
Anders Verket (NO) er specialist i parodontologi, PhD og lektor ved Universitetet i Oslo. Han vil fredag eftermiddag belyse sammenhængen.
Thomas Myrhaug (NO) kan fortælle os om sealere. Han vil relatere nutidens sealere til Resilon -et produkt der blev taget af markedet, men som nåede at blive en del af mange rodfyldninger inden man opdagede manglerne ved materialet. Vi glæder os til at høre den spændende historie og om hvad vi skal lægge vægt på når vi vælger sealere idag. Thomas er Specialist i endodonti og arbejder både i privat praksis og er lektor på Oslo Universitet.

WORKSHOP

Igen i år har vi valgt at give udstillerne/sponsorerne mulighed for at afholde workshops fredag formiddag inden selve årsmødets start.  Afviklingen og indholdet af disse varetages af udstillerne/sponsorerne alene.

Coltene og Dr. Antonis Chaniotis vil i den ene workshop, give dig tips og tricks til at fjerne knækkede rodfile og andre forhindringer vi støder på under bearbejdelse af kanalsystemet.

Tandlæge Thomas Foldberg fra Endoplast står for den anden workshop, hvor du bliver guidet gennem teorien omkring endodontisk kirurgi og den praktiske anvendelse af Retroplast med øvelser på fantomtænder.

DELTAGELSE I WORKSHOPS KRÆVER TILMELDING OG KOSTER KR. 1100,-

Der kan max være 12 deltagere på hver workshop

Vi skal også holde den årlige generalforsamling. Her håber vi meget, at én af jer har mod på at melde sig som kasserer for en periode. Som vi skrev ud i nyhedsbrevet, blev Casper Kruse valgt for en 1-årig periode ved sidste generalforsamling. Det er på dispensation i forhold til vedtægterne, så forhåbentlig sidder der en iblandt jer som vil overtage posten for foreningen?.

Vi ser frem til endnu et fantastisk møde med masser af inspiration fra workshops og oplægholdere. God mad, smukke omgivelser og kollegial hygge.

Vi fordeler værelserne på Hindsgavl efter ”først til mølle”-princippet, så tilmeld dig i god tid.

CE-point: 8 (12 med hands on)