International Endodontic Journal

Som medlem af Dansk Endodontiforening modtager man den trykte udgave af International Endodontic Journal (IEJ) med posten (12 tidsskrifter pr. år). Man får endvidere online adgang til bladets artikeldatabase.

International Endodontic Journal er et førende internationalt tidsskrift indenfor endodonti og er et godt hjælpemiddel til at holde sig ajour med hvad der sker inden for området.

International Endodontic Journal er officielt medlemsblad for:

  • British Endodontic Society
  • Danish Endodontic Society
  • European Society of Endodontology
  • Flemish Society of Endodontology
  • Irish Endodontic Society
  • Lebanese Society of Endodontology

Så snart man har indmeldt sig og betalt indmeldelsesgebyr og årskontingent, modtager man en email med brugernavn og adgangskode til IEJ. Den første trykte udgave af IEJ modtager man ca. 6 uger efter indmeldelsen (forlaget Wiley skal have tilsendt en Excel fil med de aktuelle adresser ca. 5 uger inden udgivelsen af månedens tidsskrift). Medlemskabet af Dansk Endodontiforening og dermed modtagelsen af IEJ følger kalenderåret.