FAGLIGT OVERBLIK OVER KONSENSUS HOLDNINGER SAMT UDVALGTE ENDO-EMNER

Vi har i bestyrelsen besluttet at oprette en lille link service omkring nyere såkaldte “POSITION STATEMENTS” eller  holdningsskrivelser udarbejdet af European Society of Endodontology (ESE), hvor man kan finde synspunkter og konsensus holdninger til diagnostik, behandlinger m.m.  Vi vil løbende opdaterer linket hvor de relevante referencer kan læses online. Andre oversigtsarbejder af potentiel interesse vil blive lagt op under menupunktet “artikler”.

På bestyrelsens vegne

Lars Bjørndal