Bestyrelsen

Michael Lindtoft

Michael Lindtoft

Formand

Stutmestervej 11A
3400 Hillerød

+45 48 24 27 81
lotte.hein.soerensen@gmail.com

Mette Kjeldsen

Mette Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem

Julie Suhr Villefrance

Julie Suhr Villefrance

Suppleant
 Bjørn Besserman Svendsen

Bjørn Besserman Svendsen

Bestyrelsesmedlem
Mette Reinholdt

Mette Reinholdt

Sekretær og webmaster

Slotsgade 21
5000 Odense C

sekretaer@endodontiforeningen.dk

Casper Kruse

Casper Kruse

Kasserer

Hanstedvej 7
8250 Egå

+45 51 80 14 86
kasserer@endodontiforeningen.dk

Revision

Anders Vilman

Anders Vilman

Revisor
Kirsten Rysgaard

Kirsten Rysgaard

Revisor-suppleant