Bestyrelsen

Lotte Hein Sørensen

Lotte Hein Sørensen

Formand

Stutmestervej 11A
3400 Hillerød

+45 48 24 27 81
lotte.hein.soerensen@gmail.com

Mette Kjeldsen

Mette Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem
 Michael Lindtoft

Michael Lindtoft

Næstformand
Mette Reinholdt

Mette Reinholdt

Sekretær og webmaster

Slotsgade 21
5000 Odense C

sekretaer@endodontiforeningen.dk

Casper Kruse

Casper Kruse

Kasserer

Hanstedvej 7
8250 Egå

+45 51 80 14 86
kasserer@endodontiforeningen.dk

Revision

Anders Vilman

Anders Vilman

Revisor
Marie-Louise Astrup Wrisberg

Marie-Louise Astrup Wrisberg

Revisor-suppleant