Dansk Endodontiforening er en faglig odontologisk forening, der har til formål at fremme endodontien i såvel tandlægepraksis som i forskningen.

Foreningen er etableret i 1997 og består i af omkring 180 medlemmer, hovedsagligt privatpraktiserende tandlæger med særlig interesse inden for endodonti.

Foreningen er medlem af European Society of Endodontology (ESE).