Bliv medlem

Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr på kr. 800. Dette indeholder kontingent resten af indeværende år.

Kontingentet opkræves primo februar og gælder i 12 måneder. Det årlige kontinget andrager kr. 800. 

Tilmeld dig som nyt medlem her.