Bliv medlem

Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr på kr. 1.000. Dette indeholder kontingent resten af indeværende kontingent-periode (løber 1/2 til 31/1)

Kontingentet opkræves primo februar og gælder i 12 måneder. Det årlige kontinget andrager kr. 1.000. 

Tilmeld dig som nyt medlem her.