Årsmøde 2022


OBS-OBS-OBS——— Mødet er flyttet til d. 10-11. JUNI 2022 —————–

Kære medlem

Efter et års pause har bestyrelsen i Dansk Endodontiforening ENDELIG fornøjelsen af at indbyde til vores dejlige årsmøde på Hindsgavl Slot d. 7.-8. januar, 2022. NY DATO: 10-11.Juni 2022

OBS: Da værelserne på Hindsgavl alle er bookede vil tilmeldinger efter d. 1/11 bliver booket med overnatning på “Hotel Trinity”. Der arbejdes på en løsning med shuttle bus, så ingen skal tænke på at kunne køre hjem fra festen fredag aften.

Der bliver automatisk oprettet en venteliste, så evt. afbud bliver fordelt efter først til mølle princippet.

Denne gang har vi, i programmet, søgt at afdække nogle af de mange valg vi træffer i forbindelse med den endodontiske behandling.

Fredag eftermiddag og lørdag formiddag vil Dr. Thomas Kvist (SE) holde 2 spændende forelæsninger med titlerne:
“The philosophy and theory of evidence-based endodontics”  og
“Decision-making in endodontic practice -retreatment or surgery?”

Prof. Dr. Helmut Walsch (DE) vil lørdag fortælle om den svære, calcificerede kanal og ikke mindst om hvordan man kan instrumentere den. Vi glæder os til at få gode tips og fif med hjem til klinikken.

Mange kender formentlig “Resilon”, der blev lanceret for næsten 10 år siden som alternativ til guttapercha. Tandlæger verden over -også i Danmark, nåede at rodfylde mange tænder med det nye lovende produkt, inden det blev taget af markedet.

Men hvad skete der egentlig og hvad skal vi gøre?

Vi har inviteret Endodontist Thomas Myrhaug (NO) til at fortælle os historien.

Generalforsamling

Vi skal også holde foreningens årlige generalforsamling fredag eftermiddag og indkalder hermed formelt medlemmerne til deltagelse. Husk at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen fredag d. 10/6-2022.

Den foreløbige dagsorden kan ses her : Generalforsamling 2022

Vi arbejder i øjeblikket med mulige løsninger på vores abonnement på “International Endodontic Journal” og kunne i den forbindelse godt tænke os at høre din mening. Får du læst bladet eller er du helst fri? Vælg hvilket udsagn der passer bedst på dig i denne lille undersøgelse; Spørgeskema_IEJ

WORKSHOP

Igen i år har vi valgt at give udstillerne/sponsorerne mulighed for afholdelse af workshops fredag formiddag inden selve årsmødets start.  Afviklingen og indholdet af disse varetages af udstillerne/sponsorerne alene. Her kan man afprøve det ledningsfrie rodfyldningssystem Elements IC fra Kerr sammen med Thomas Hedegaard eller lære om optimal udrensning ved Sune Demant som viser filsystemet “TruNatomy” fra Dentsply.

DELTAGELSE I WORKSHOPS KRÆVER TILMELDING OG KOSTER KR. 800,-

Vi ser frem til et fantastisk møde med masser af inspiration fra workshops og oplægholdere. God mad, smukke omgivelser og kollegial hygge.

Vi fordeler værelserne på Hindsgavl efter ”først til mølle”-princippet, så tilmeld dig i god tid.

CE-point: 8 (12 med hands on)