Årsmøde 2023

Kære medlem

Bestyrelsen i Dansk Endodontiforening har hermed fornøjelsen af at indbyde til vores årsmøde på Hindsgavl Slot 3.-4. Marts 2023

Athina Mavridou (GR) vil give os en 360 graders tur rundt om den drilske diagnose; extern cervikal resorption. Hvad er det for noget? Hvordan behandler vi det? -Og hvad er prognosen? Disse er blot nogle af de spørgsmål Athina vil søge at afdække i sine forelæsninger om emnet.

Fredag eftermiddag skal vi også høre hvad PhD-studerende Rasmus Søndenbroe har fundet ud af i sin forskning under titlen; “Når apikal parodontitis bliver livstruende”. Projektet er støttet af Endodontifoeningens midler og vi glæder os til at høre om hans resultater.

Vi ved at rodbehandlinger fylder meget i statistikken for patientklager. Lørdag formiddag har vi inviteret Tandlæge Erik Andersen til at holde oplæg om patientkommunikation i relation til prognose og evt. klagesager. Erik er tidligere sagsbehandler og besigtigende tandlæge i klagesystemet, så det er med bred erfaring fra området, at Erik vil give os sine bedste råd i den sammenhæng.

På Klinik for Kirurgi og Endodonti arbejder Tandlæge og medindehaver, Vibe Rud med retroplast til retrograd revisionsbehandlinger. Vi har inviteret hende til at fortælle os om den dansk opfundne operationsteknik, der blev udviklet af hendes far, Jørgen Rud, tilbage i 1984 . Vibe har selv været med til at videreudvikle teknikken og skrevet flere artikler og lærebogskapitler om kirurgisk endodonti. Hun har ligeledes holdt kurser både her hjemme og i udlandet.

WORKSHOP

Igen i år har vi valgt at give udstillerne/sponsorerne mulighed for at afholdelse af workshops fredag formiddag inden selve årsmødets start.  Afviklingen og indholdet af disse varetages af udstillerne/sponsorerne alene.

DentsplySirona og Sune Demant vil i den ene workshop, guide dig gennem behandlingen af Den komplekse kanal-morfologi

Kurset vil give dig en struktureret tilgang til alle rodkanalmorfologier, og vil dermed også være relevant for dig, der ikke normalt giver dig i kast med komplekse behandlinger.

DirectaDental/Sendoline og Ammar Al Hourani (UK) har ligeledes sammensat en workshop, der kommer bredt rundt om gængse problemstillinger i endodontibehandlingen. Titlen er Advanced Endodontics – How to treat calcified and curved canals in Endodontic Practice

Workshoppen foregår på engelsk og du vil blive undervist i eksempelvis udrensning af calsificerede og krumme kanaler, vigtigheden af “scouting” og “pre-flaring” samt fordele og ulemper ved reciprokerende file kontra roterende file.

DELTAGELSE I WORKSHOPS KRÆVER TILMELDING OG KOSTER KR. 950,-

Der kan max være 12 deltagere på hver workshop

Vi ser frem til endnu et fantastisk møde med masser af inspiration fra workshops og oplægholdere. God mad, smukke omgivelser og kollegial hygge.

Vi fordeler værelserne på Hindsgavl efter ”først til mølle”-princippet, så tilmeld dig i god tid.

CE-point: 8 (12 med hands on)